Ako sme dopadli s Istanbulom a hazardom?


Milí priatelia,

chcem Vám poďakovať za dve veci.

V prvom rade chcem poďakovať všetkým z Vás, ktorí podpísali a šírili ďalej petíciu proti Istanbulskému dohovoru. Dokopy sme získali viac ako  12 600 podpisov, čím sme sa zaradili k najúspešnejším internetovým petíciám na Slovensku. Tieto podpisy sme včera odovzdali na úrade vlády, aby sme predstaviteľom tohoto štátu opäť pripomenuli, že ľudia preferujú hodnoty rodiny a neželajú si, aby deťom školy natláčali do hláv, že si môžu vybrať rod, alebo ich učili tzv. “nestereotypným” roliam.

Druhá vec v ktorej sme sa angažovali, je novela Zákona o hazardných hrách. Včera (utorok) túto novelu úspešne, po dvoch odročeniach schválili. Ďakujeme všetkým, ktorí naše snaženie podporili, či už účasťou v parlamente počas rozpravy, alebo poslaním emailu premiérovi a ministrovi financií.

Bohužiaľ musíme konštatovať že táto novela, nepomôže občanom ani rodinám na Slovensku, tak ako by mohla pomôcť  a hazard obmedzí len slabo. Ale aj vďaka Vašej angažovanosti sa nám podarilo presadiť tri dôležité zmeny:

  1. Do zákona sa nakoniec nedostala povinnosť preukazovať opakované a preukázateľné narúšania verejného poriadku toto nebude potrebné preukazovať pred prijatím všeobecne záväzného nariadenia (VZN).

  2. Do registra osôb, vylúčených z možnosti hrať v herniach pribudli osoby, prijímajúce pomoc v hmotnej núdzi. Tu sme sa snažili presadiť takú úpravu, aby bolo možné do registra zapísať aj hazardného hráča, ktorého manželka nesúhlasí s tým, aby prehrával spoločný (bezpodielový) majetok. A tiež, aby nemohli hrať hazardné hry tí, ktorí majú exekúcie. Tieto naše návrhy prijaté neboli.

  3. Poslancom sme veľmi vďační za to, že pre Bratislavu znížili povinné kvórum na 15%. Tú sprostú krádež hárkov nevedel nikto obhájiť. Je však škoda, že nebolo toto kvórum znížene celoplošne, lebo takto dochádza k mnohým paradoxným situáciám kde napríklad v Nitre nedosiahla účasť v komunálnych voľbách 30%, ale na zákaz hazardu musia týchto 30% vyzbierať.  Mali myslieť aj na iné mestá (napríklad Prešov, alebo už spomínanú Nitru), kde pre rôzne nekalé praktiky prohazard lobby (http://presov.korzar.sme.sk, postoj.sk/12168/vy-ste-podvodnik) majú dobrovoľníci reálny problém 30% vyzbierať.Vieme, že proti  bol minister financií a preto to nemalo šancu prejsť.

Z negatívnych zmien v zákone spomeniem len to, že po novom hazard už nebude musieť byť zakázaný úplne na území celého mesta ani po petícii, bude záležať na poslancoch mesta, či podľahnú pokušeniu prijať neúčinné riešenie. V doterajšom znení zákona bol možný zákaz hazardu len ”un bloc” a teda buď úplný zákaz, alebo úplné povolenie. Po novom je zákaz možný po celkoch: Herňu možno umiestniť v

  • hoteloch, moteloch a penziónoch,
  • budovách pre obchod a služby,
  • budovách pre kultúru a na verejnú zábavu,
  • bytových domoch.

Poslanci mesta sa budú môcť rozhodnúť či zakážu len niektoré z nich, pripomíname, že každá kategória obsahuje množstvo až stovky miest. Stačí iba jedna dovolená kategória a hazardovať sa bude môcť na stovkách miest v meste.  Obmedzovať herne podľa budov však nie je žiadne riešenie. Prejsť o ulicu ďalej nie je pre hráča problém. Týmto opatrením sa výrazné zníženie počtu závislých ani výrazné zníženie prehraných peňazí v hazarde nedosiahne. Ak chceme menej závislých, musíme reálne nie formálne znížiť dostupnosť hazardných hier. Dostupnosť sa nezníži ak automaty presťahujeme do väčších, krajších a lákavejších herní priamo v meste.

Náš boj s hazardom v Bratislave pokračuje. Stále nemáme schválené VZN a ani doriešený problém s ukradnutými hárkami. Bratislavu predbehol náš Dolný Kubín, kde v týchto dňoch zverejnili VZN (http://www.dolnykubin.sk/download_file_f.php?id=771196).

Ďakujeme Vám všetkým, že ste s nami vytrvali, že ste nám prejavovali veľkú podporu a aj aktívne podporili v našom snažení.