Fakty


IDEME ZBIERAŤ ZNOVA A POTREBUJEME VAŠU POMOC

Hľadáme dobrovoľníkov, tak sa pridaj

Zbierame novú petíciu za zákaz hazardu v Bratislave. Čiastočný zákaz nevedie k želanému výsledku!

Iniciatíva Zastavme hazard dňa 18.11.2019 oznámila zámer vyzbierať novú petíciu za zákaz herní a kasín v Bratislave. Prinášame dôvody prečo je potrebné petíciu vyzbierať a prečo v nej žiadame úplný zákaz herní a kasín.

Prečo sa zbiera nová petícia?

 • Po tom ako Krajský súd v Bratislave zrušil zákaz hazardu v Bratislave, mesto Bratislava podalo kasačnú sťažnosť na Najvýšší súd SR. Tento súd v priebehu 6 mesiacov nerozhodol, čím zákaz hazardu stratil okrem účinnosti aj platnosť. To znamená, že nech Najvyšší súd SR rozhodne akokoľvek, zákaz hazardu sa už nedá obnoviť.

 • Počas prvého polroku po rozhodnutí Krajského súdu v Bratislave nevznikla žiadna herňa. Na druhej strane pribudlo 153 herných zariadení. Ako je to možné? Steny herní sú polepené a nikto z vonku nevidí či sa vnútri nachádza 12, 15, 20 alebo 30 automatov. Väčšina herní pridala 1 až 4 automaty a 153 nových herných zariadení pribudlo bez toho, aby si to ktokoľvek všimol.

 • Podľa štatistík Úradu pre reguláciu hazardných hier sa začali obnovovať licencie na herne, ktoré následkom zákazu zanikli. Začiatkom roku 2019 mali v Bratislave licencie 4 kasína a 90 herní, v druhej polovici roku boli licencie vydané na 4 kasína a 105 herní.

 • V Bratislave máme 2 možnosti. Môžeme sa nečinne prizerať na to, ako pribúdajú herne a nové automaty. Alebo môžeme opätovne zakázať herne a kasína a ich nárast zastaviť. To je možné len v prípade, že sa vyzbiera nová petícia. Pokiaľ sa nezmení zákon o hazardných hrách a neumožní sa mestám účinná regulácia, do roku 2025 by mohla byť Bratislave bez herní a kasín.

Prečo by sa mal hazard úplne zakázať keď ho možno zakázať len čiastočne?

 • Je pravdou, že sa dá prijať len čiastočný zákaz, ale tento treba veľmi opatrne zvážiť. A to najmä z týchto dôvodov:

 1. Kategórie budov sú príliš široko definované na to, aby došlo k reálnej regulácii.  V Bratislave sa podľa magistrátu nachádza 114 hotelov, motelov a penziónov. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností sa v Bratislave nachádza 3533 budov, ktoré sa v zmysle zákona o hazardných hrách akceptujú ako budovy pre obchod a služby. V Bratislave sa nachádza aj 41 budov pre kultúru a na verejnú zábavu a 4 934 bytových domov. Do kategórie hotelov, motelov a penziónov pritom spadá luxusný 5-hviezdičkový hotel v medzinárodnom reťazci aj 1-hviezdičkový penzión pre turistov.
 2. Po prijatí čiastočného zákazu možno očakávať viacero zmien v účele užívania stavby tak, aby budovy s herňami patrili do kategórie, ktorú VZN povolí. Prípadne sa postavia budovy s minimálnym štandardom tak, aby boli v súlade s VZN.Poslanci nebudú mať možnosť regulovať počet prevádzok hazardu.
 3. Ak sa VZN prijme a ukáže sa ako neúčinné, bude treba vyzbierať ďalšiu petíciu.

Prečo vôbec príjímať VZN o zákaze hazardu keď novela zákona z roku 2017 znížila počet dostupných miest o viac ako 60%?

 • Pred novelou zákona z roku 2017 bola typickou prevádzkou s hracími automatmi krčma, v ktorej boli 2 automaty. Herne mohli mať 5 automatov alebo viac. Dnes sa automaty na Slovenku najčastejšie vyskytujú v herniach s 12 prístrojmi, pričom od 1.1.2020 budú musieť mať aspoň 15 prístrojov. Je pravdou, že zmizli krčmy s 1 alebo 2 automatmi, avšak všetky tieto automaty sa museli presunúť do herní, aby herne splnili podmienku 12 prístrojov a nemuseli zavrieť. Aj keď výrazne ubudol počet prevádzok, počet automatov na Slovensku zákon nedokázal znížiť.

 • Vo väčšine miest na Slovensku došlo k výraznému úbytku prevádzok a súčasnému nárastu počtu automatov. Bolo bežné, že zanikli krčmové automaty v malých obciach a tieto sa presunuli do najbližšieho okresného alebo krajského mesta. Mestá, ktoré hazard zakázali, sa dokázali ochrániť pred tým, aby sa do nich presunuli automaty z okolitých obcí.
 • Vplyvom novely zákona zanikla tretina prevádzkovateľov hazarných hier. Veľkí prevádzkovatelia často skupovali herne či celé firmy a upevnili si tak postavenie na trhu.

Prečo by sa cez VZN nemohli herne vytlačiť na okraj mesta?

 • Lebo to zákon neumožňuje. Taktiež Ministerstvo financií SR neprijalo myšlienku regulácie aká prebieha v Českej republike, kde mestské a obecné zastupiteľstvá môžu prijať VZN bez petície obyvateľov a môžu stanoviť zoznam konkrétnych prevádzok, ktoré v meste či obci môžu zostať. Ak sa obce v Českej republike rozhodnú takéto VZN dodatočne zmeniť, môžu tak urobiť bez opakovanej petície občanov. Takýto systém regulácie však v Slovenskej republike možný nie je.

 • Vytlačenie na okraj mesta by mohlo priniesť sústredenie negatívnych javov a možné vytvorenie non-go zóny a nezabránilo by vzniku megakasína.

Nepresunú sa hráči do Pezinka alebo Stupavy? Čo z toho Bratislava bude mať?

 • Skúsenosti z miest ako je Brno ukazujú, že dostupnosť hazardných hier v mieste trvalého pobytu je pre patologických hráčov kľúčovým faktorom či budú hrať aj naďalej. Aj keď okolité obce zaznamenali mierny nárast hráčov, ich počet bol oveľa nižší ako majitelia herní v okolitých obciach dúfali.

 • V súvislosti s mestami a obcami v okolí Bratislavy treba poznamenať, že v Stupave a Pezinku prebiehli petície za úplný zákaz hazardných hier. Petíciu v Stupave sa podarilo odozdať aj keď zákaz prijatý nebol. V prípade potreby je možné petície zopakovať a zabrániť presunu automatov do týchto miest.

Nie je lepšia regulácia?

 • Nie je. Hlavným dôvodom je to, že zákon 171/2005 o hazadných hrách účinnú reguláciu nepripúšťal a ani nový zákon 30/2019 ju nepripúšťa. Mesto Bratislava nemá nástroj ako hazard reálne regulovať podľa svojich predstáv. Mestské zastupiteľstvo nemôže stanoviť maximálny počet herní v meste. Taktiež mesto nemôže povedať, že chce ponechať len kasína v 5-hviezdičkových hoteloch, ktoré sem privádzajú zahraničných turistov. A už vôbec nemôže povedať, že chce ponechať herne v 1 druhu budov a súčasne zabrániť vzniku nových herní. Pri čiastočnej regulácii nemá mesto nad počtom herní a v nich umiestnených zariadení žiadnu kontrolu.

 • Asociácia zábavy a hier po prijatí novely zákona o hazardných hrách hovorila, že herne sa nevedia nafúknuť a preto ostanú len tie s 12 a viac hernými zariadeniami. Dnes vieme toto tvrdenie vyhodnotiť ako nepravdivé. V Bratislave sa v roku 2018 nachádalo 99 herní a kasín, pričom 25 z nich roku 2016 nespĺňalo podmienku 12 herných zariadení. Dokonca 8 herní malo v roku 2016 len 6 alebo menej automatov, teda zvýšili počet automatov aspoň dvojnásobne. Pre zaujímavosť na celom Slovensku sa v roku 2018 nachádzalo 756 herní, ktoré sa nafúknuť dokázali a prispôsobili sa podmienke 12 herných zariadení.

 • Po mimoriadnom mestskom zastupiteľstve 26.1.2017 TASR citovala vyjadrenie hovorkyne Asociácie zábavy a hier Dominiky Lukáčovej, že ak by hlavné mesto pristúpilo k regulácii a nie k zákazu, v Bratislave by podľa nej ostalo asi 80 herní. Začiatkom roku 2019 sa v Bratislave nachádzalo 90 herní a 4 kasína. Ak by vplyvom dlhodobej regulácie v Bratislave naozaj ostalo 80 herní, bol by to podobný výsledok ako po ročnom zákaze. Dnešný stav je nevyhovujúci a tak ani 80 herní by nebolo v súlade s tým, čo Bratislavčania v petícii žiadali.

Pri obmedzení práva podnikať musíme použiť primerané prostriedky na použitie cieľa. Nie je úplný zákaz neprimeraný prostriedok?

 • Úplný zákaz hazardných hier na území mesta je zatiaľ jediný prostriedok, ktorý možno použiť na dosiahnutie cieľa chrániť verejný poriadok a rodiny patologických hráčov, ktorých nemožno zapísať do registra vylúčených osôb (register vznikol k 1.1.2019).

 • Čiastočná regulácia by podľa hovorkyne Asociácie zábavy a hier Dominiky Lukáčovej znamenala 80 herní na území Bratislavy. V nich by sa nachádzalo minimálne 2194 herných zariadení. Stav ku koncu roka 2016 bol 279 prevádzok s 3072 herných zariadení. Začiatkom roku 2019 bolo v Bratislave 90 herní a 4 kasína s 2502 hernými zariadeniami, pričom počet herní aj herných zariadení začal opätovne stúpať. Prevádzkovatelia hazardných hier pritom sľubovali, že nové herne nepribudnú. Svojim spôsobom sľub dodržali nakoľko sa otvorili len tie herne, ktoré v Bratislave pred zákazom už fungovali. Ak by sa prijal čiastočný zákaz a počet herných zariadení sa znížil o ďalších 12%, čiastočná regulácia by nedosiahla cieľ a nemôže byť preto ani vhodným ani primeraným prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Podľa odborného právneho stanoviska Doc. JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD. „ak uvedená norma nie je spôsobilá dosiahnuť sledovaný účel, tak ide zo strany zákonodarcu, ale aj obce o prejav svojvôle nezlučiteľný s princípom právneho štátu.“ Ak sa teda skutočne sleduje cieľ chrániť verejný poriadok a rodiny patologických hráčov, úplný zákaz hazardných hier je potrebný a nevyhnutný prostriedok na dosiahnutie cieľa.

Nevzniknú potom čierne herne?

 • Ministerstvo financií Českej republiky od roku 2014 zrušilo viac ako 18 000 licencií na herné zariadenia, ktoré boli v rozpore s všeobecnými vyhláškami (v SR používame termín všeobecné záväzné nariadenie). Pritom odhaduje, že v celej Českej republike sa nachádza 1700 nelegálnych kvízomatov v 600 prevádzkach (väčšinou ide o prevádzky s 1 alebo 2 kvízomatmi). Na boj proti nelegálnemu hazardu bola v Českej republike zriadená Hazardná kobra, ktorá je obdobou orgánov štátnej správy, ktoré vykonávajú dozor nad hazardnými hrami v Slovenskej republike.

 • Na Ministerstve financií SR sme sa pýtali ako chcú bojovať s ilegálnym hazardom a povedali nám, že sú na tento boj pripravení a máme im dať šancu. Zo začiatku to vyzeralo tak, že štát bude tvrdo zasahovať voči nelegálnemu hazardu. V roku 2016 udelil Daňový úrad spoločnosti Websupport pokutu 80 000 EUR za 4 domény, ktoré nelegálne propagovali hazardné hry bez licencie. Spoločnosť Websupport označila pokutu za likvidačnú a nespravodlivú, prezident Finančnej správy SR František Imrecze na pokute trval. Pokuta vo výške 30 000 EUR bola udelená aj spoločnosti Zoner za 2 domény a spoločnosti Platon Technologies bola za 1 doménu udelená pokuta 20 000 EUR.

 • V júni 2018 Finančná správa vykonala razie v 100 prevádzkach, v ktorých bolo podozrenie na prevádzkovanie kvízomatov, prípadne výherných prístrojov bez licencie. Žiaľ ani po takmer roku a pol nie sú známe výsledky tejto razie a že by niekomu boli uložené exemplárne pokuty. Zákon pritom umožňuje ukladať likvidačné pokuty v desiatkach tisíc EUR za nelegálne zariadenie, ktoré sa nedajú porovnať s pokutami v Českej republike v desiatkach tisíc českých korún (v prepočte pokuty 370 – 600 EUR za zariadenie). Celková výška pokuty pre 1 právnickú osobu za nelegálne prevádzkovanú hazardnú hru môže byť od 20 000 EUR do 500 000 EUR. Od marca 2019 je v zákone aj definícia kvízomatu. Zákon umožňuje nelegálne prevádzkovanie hazardných hier trestať. Zatiaľ sa však nepodarilo zákon uplatniť v praxi.

Kasína v hoteloch musia ostať povolené, inak stratia hviezdičky a poškodíme ich podnikanie.

 • Iniciatíva Zastavme hazard oslovila 154 hotelov, hostelov, motelov a penziónov v Bratislave, Budapešti, Viedni a Dubaji s otázkou, či sa v ich ubytovacom zariadení nachádza herňa alebo kasíno. Podarilo sa získať 105 odpovedí, pričom len 10 odpovedí bolo pozitívnych a 95 negatívnych.

 • Vo Viedni a Dubaji sa nenachádza ani jeden hotel, v ktorom by sa nachádzala herňa alebo kasíno. V centre Viedne sa nachádza len jedno kasíno. V celých Spojených Arabských Emirátoch sú hazardné hry úplne zakázané. V Budapešti sa kasíno nachádza len v Sofitel hoteli. Všetky ostatné hotely v Budapešti sú bez herní a kasín. To znamená, že luxusné hotely možno prevádzkovať aj bez herne alebo kasína.

Kasína v hoteloch musia ostať povolené, inak budú vyradené z medzinárodných reťazcov a poškodíme ich podnikanie.

 • Nerobíme si nárok na úplnosť tejto informácie, ale dozvedeli sme sa, že v Bratislave sa nachádza 10 hotelov v medzinárodných reťazcoch. V 3 z nich (Crowne Plaza, Park Inn, Radisson Blu) sa prevádzkujú hazardné hry, v 7 sa neprevádzkujú.

 • Všetky 3 medzinárodné reťazce Crowne Plaza, Park Inn a Radisson Blu majú vo svojom reťazci hotel, kde sa herňa ani kasíno nenachádza. Nevidíme dôvod prečo by mali hotely v Bratislave vylúčené z týchto reťazcov kvôli tomu, že sa v nich hazardné hry nebudú prevádzkovať, keďže ani iné hotely v Budapešti, Viedni či Dubaji neboli z týchto reťazcov vylúčené. Medzinárodné reťazce hotelov tolerujú zákaz prevádzkovania hazardných hier v jednotlivých štátoch.

Herní a kasín v hoteloch je málo. Prečo ich nenechať?

 • Prvým problémom je široko definovaná kategória hotelov, motelov a penziónov, kde sa nedá určiť, že hazardné hry je možné prevádzkovať len v hoteloch s najvyšším štandardom, prípadne na základe úžitkovej plochy. Dá sa preto očakávať, že po prijatí VZN povoľujúcom hazardné hry v hoteloch by v Bratislave vznikali desiatky malých penziónov s herňami.

 • Netreba však zabúdať ani na projekt megakasína, ktorý mal pozostávať z hotelových komplexov, v ktorých malo byť umiestnené najväčšie kasíno na Slovensku, prípadne Strednej Európe. Tento projekt sa stane vysoko rentabilný, pokiaľ bude formou VZN zlikvidovaná jeho konkurencia. Výstavbe megakasína bude potom ťažké zabrániť. Opakovaná petícia, ktorá by umožnila VZN sprísniť a megakasínu zabrániť, sa nestihne prerokovať pred získaním licencie na megakasíno.

 • Ak VZN nezakáže prevádzkovanie hazardných hier v hoteloch, moteloch a penziónoch, dôsledky môžu byť nasledovné:

 1. V hoteloch, moteloch a penziónoch ostanú súčasné 2 kasína a 2 herne so 154 hernými zariadeniami.

 2. V Bratislave bude 110 hotelov, motelov a penziónov, kde budú môcť vzniknúť nové herne so stovkami automatov.

 3. Mnohí podnikatelia sa prispôsobia a mnohé budovy s herňami zmenia účel užívania stavby a stanú sa penziónmi s herňou.

Herne sú štandardnými službami v obchodných domoch. Prečo by herne nemohli ostať v nákupných centrách?

 • Zákon neumožňuje prijať VZN, v ktorom by sa povolili herne napríklad v 10 alebo aj všetkých nákupných centrách. Zákon totiž umožňuje povoliť herne vo všetkých 3 533 budovách pre obchod a služby alebo v žiadnych. Keďže v tejto kategórii sa nachádza 39-krát viac budov ako herní začiatkom roku 2019, nedá sa pri povolení tejto kategórie očakávať akákoľvek regulácia.

 • Ak VZN nezakáže prevádzkovanie hazardných hier v budovách pre obchod a služby, dôsledky budú nasledovné:

 1. V budovách pre obchod a služby ostane 80 herní s viac ako 2000 hernými zariadeniami.

 2. V Bratislave bude 3 453 budov pre obchod a služby, kde bude umožnené, aby vznikali nové herne. To znamená, že všetky herné zariadenia v Bratislave bude možné presťahovať do budov pre obchod a služby.

 3. Asociácia zábavy a hier v roku 2017 tvrdila, že po prísnej regulácii v Bratislave ostane 80 herní (s viac ako 2182 zariadeniami). Ak by sa herne povolili len v budovách pre obchod a služby, prakticky by zanikli herne v bytových domoch. 80 herní v budovách pre obchod a služby sa v Bratislave prevádzkuje už dnes.

Prečo nenechať herne v domoch kultúry?

 • Táto kategória budov ako jediná obsahuje také množstvo budov, že by teoreticky dokázala priniesť istú reguláciu počtu, nepodarí sa však dosiahnuť cieľ, ktorým je zníženie počtu závislých, finančných strát a kriminality.  V minulosti sa však napríklad v mestskej časti Dúbravka občania sťažovali na existenciu herne v dome kultúry, do ktorého často chodili rodičia s deťmi, prípadne trávili čas na priľahlých ihriskách.

 • Do tejto kategórie pritom patria aj Rusovecký kaštieľ, kaštieľ v Čunove, kaštieľ v Devíne, kultúrne domy, galérie, knižnice, Slovenské národné divadlo. Aj keď sa zdá, že prevádzky hazardných hier by v týchto budovách nájom nezískali, vynechanie tejto kategórie vo VZN by bolo neetické. Zvýši to tlak práve na tieto subjekty kultúry.

 • Vôbec sa nedá vylúčiť enormné zvýšenie počtu budov, ktoré sa prekolaudujú na budovy pre kultúru a verejnú zábavu z dôvodu toho, aby sa tam mohla umiestniť herňa.

 • Pre budúcnosť nezabráni  vytvoreniu megakasín v Bratislave a vzniku krajších a lákavejších herní.  Práve priestory kultúry by robili reklamu herni a zvyšovali počty gamblerov.

 • Ak VZN nezakáže prevádzkovanie hazardných hier v budovách pre kultúru a verejnú zábavu, dôsledky budú nasledovné:

 1. V budovách pre kultúru a verejnú zábavu ostanú 3 prevádzky so 69 hernými zariadeniami, v ktorých zrejme zvýšia počet automatov na potrebných 72 v zmysle zákona, aby všetky tieto herne spĺňali podmienku 15 herných zariadení.

 2. Ak by sa ale zakázali herne v iných kategóriách budov, zvýši sa tlak na vznik nových herní v budovách pre kultúru a verejnú zábavu a snaha o zmenu účelu stavby iných budov.

Prečo chceme rozhodovať o herniach v bytových domoch keď sa môžu vlastníci bytov sami dohodnúť?

 • V Bratislave sa nachádza 4 934 bytových domov. V nich žijú tisíce mladých rodín s deťmi. Herne v bytových domoch nie sú vhodným prostredím a obyvatelia Bratislavy sa často sťažujú na herne práve v bytových domoch, v blízkosti materských škôl, základných škôl a detských ihrísk.

 • V niektorých bytových domoch sa obyvatelia sťažovali na nátlak, aby vydali súhlas s prevádzkou herne. Oslovili nás aj obyvatelia bytového domu kde bol súhlas vydaný napriek tomu, že rozhodujúcich 7 hlasov bolo udelených bez podpisu. Spätne sa nedá zistiť kto hlasoval za herňu. Pritom v tom istom hlasovaní investor novostavby hlasoval 30-krát. Mal totiž 27 hlasov za prázdne pivnice v 2. a 3. suteréne a 3 hlasy za podzemné garáže. Tento investor prehlasoval majiteľov bytov, ktorí v bytovom dome reálne bývali a s herňou nesúhlasili.

 • Spoločné dobro musí mať prednosť pred krátkodobými finančnými efektami majiteľov bytového domu.

 • Ak VZN nezakáže prevádzkovanie hazardných hier v bytových domoch, dôsledky budú nasledovné:

 1. V bytových domoch ostane 23 prevádzok so 429 hernými zariadeniami.

 2. V Bratislave bude 4934 bytových domov, kde budú môcť vzniknúť nové herne. To znamená, že všetky herné zariadenia v Bratislave je možné presťahovať do bytových domov ak získajú súhlas nadpolovičnej väčšiny majiteľov bytov.

Vznikol register vylúčených hráčov, zanikli malé herne a automaty zmizli z krčiem. Prečo vôbec príjímať VZN o zákaze hazardu keď zákon všetky problémy vyriešil?

 • Zákon žial problémy spojené s hazardom nevyriešil. Štát pri príprave registra vylúčených osôb kládol dôraz na to, aby sa do neho dostali hráči z chudobných osád na východe Slovenska, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a hráči, ktorí sú ochotní sa dobrovoľne liečiť.

 • Čo sa týka hráčov, ktorí sa nevedia chrániť sami a odmietajú sa liečiť, spôsobujú vážne finančné škody svojej rodine a ohrozujú svoje manželky a deti, ktoré sa ocitajú na hranici chudoby, tu Ministerstvo financií bohužiaľ neprijalo návrh, aby register umožňoval vylúčiť z hry hráčov v exekúciách alebo hráčov, ktorí hrajú s jasným nesúhlasom svojej manželky a míňajú spoločný majetok manželov na hazardné hry (podľa Občianskeho zákonníka ide o neplatný právny úkon).

 • Problémom v Bratislave sú najmä pracujúci hráči, ktorí sa nechcú liečiť a ktorých ženy, deti, prípadne rodičia trpia kvôli ich závislosti. Pokiaľ však hráč pracuje, nepoberá dávky v hmotnej núdzi a odmieta sa liečiť, do registra vylúčených osôb zapísaný nebude.

 • V Bratislave sa v roku 2016 nachádzalo 144 krčiem a reštaurácií s hazardnými hrami, pričom v nich bolo umiestnených 233 herných zariadení. Najväčšie kasíno v Bratislave prevádzkuje 248 výherných prístrojov a 16 videohier, to znamená dokopy viac ako všetky krčmy a reštaurácie, ktoré mali v Bratislave automaty.

 • Zákon znížil počet prevádzok na Slovensku o takmer 67%, nedokázal však znížiť počet herných zariadení. Automaty ubúdali najmä v tých mestách, ktoré hazard úplne zakázali.

 • Ak by chcela mať Bratislava 10 až 15 herní, musela by sa v zákone prijať podmienka, že herňu možno prevádzkovať len ak sa v nej nachádza minimálne 46 herných zariadení a nesmeli by na ňu reagovať majitelia herní svojimi protiopatreniami. Toto opatrenie nikdy v zákone nebude, nakoľko by sa pri takejto podmienke zlikvidovali hazardné hry v 90% miest a obcí na Slovensku. Zákon neumožňuje, aby si obce a mestá sami stanovili maximálny možný počet prevádzok s hazardnými hrami.

 • Počas zberu podpisov na Vianočných trhoch 2015 podpísala petíciu aj bezdomovkyňa, ktorá by síce s priateľom nemusela byť na ulici, nakoľko si vedia nájsť lacný podnájom, no podľa jej slov to nie je možné, lebo “Viete, keď on hráva tie automaty.”

 

Môže byť herňa v blízkosti škôl?

 • Áno, herne aj naďalej budú môcť byť umiestnené v tesnej blízkosti škôl, pri zariadeniach pre liečbu nelátkových závislostí a pod. Nie sú obmedzené 200 metrami. Novinkou je, že mesto alebo obec môže umiestnenie takýchto herní zakázať. Musí sa však čakať na vypršanie licencie. V prípade, že mesto alebo obec všeobecne záväzné nariadenie neprijme, môžu sa herne naďalej nachádzať v tesnej blízkosti škôl.
 • Nový zákon o hazardných hrách umožnil mestám a obciam, aby zakázali herne do 200 metrov od inej herne. Má to však háčik. Tieto VZN sa nevzťahujú na viac ako 1300 herní, ktoré boli otvorené pred 1.3.2019.

 

Budú sa môcť v herni podávať alkoholické nápoje aj po poslednej novele zákona o hazardných hrách?

 • Áno, môžu. Zákon neobmedzuje podávanie alkoholických nápojov v herni. Iba reklamu na podávanie alkoholických nápojov na vonkajších častiach herne.

Zákon o hazardných hrách

§ 38

(3) Nápisom „herňa“ môže prevádzkovateľ hazardnej hry označiť herňu len, ak je slovo „herňa“ súčasťou jeho obchodného mena. Na vonkajších častiach herne nesmie byť žiadna svetelná ani iná reklama, upozorňujúca na existenciu herne, nabádajúca na účasť na hazardnej hre, ani reklama na podávanie alkoholických nápojov.