Odovzdávanie 135 802 podpisov


Milí priatelia,
rád by som sa s vami podelil o výsledok, ktorý sme spoločne dosiahli. Vďaka vám sme v Bratislave vyzbierali 135 802 platných podpisov. Každému z vás patrí veľká vďaka – bez vás by sa to nikdy nebolo podarilo.
Podpisy budeme odovzdávať v stredu 29.6.2016 cca o 14:00 hod na mestskom zastupiteľstve vPrimaciálnom paláci v Bratislave. Príďte podporiť odovzdávanie podpisov svojou účasťou a dajte tak najavo, že nesúhlasíte s nekontrolovaným rozmachom hazardu v Bratislave, ktorého sme svedkami v posledných rokoch. Pomôžte dotiahnuť túto vec do konca. Ak sa vám dá, prídite 15 minút skôr, aby sme sa stihli navzájom pozdraviť.
Za nás, organizátorov akcie, chcem povedať, že to pre nás bolo veľké dobrodružstvo, ktoré nás v mnohom obohatilo. Sme radi, že sme ho vďaka vám mohli zažiť.
Prvá fáza prebehla na jeseň 2016, kde sme podpisy zbierali po jednotlivých domoch. Na jej konci sme mali vyzbieraných vyše 35 000 podpisov, čím sme sa stali najúspešnejšou petíciou na území Bratislavy, hoci k potrebným 30%, čo nám určuje zákon, to bolo ešte ďaleko. 35 000 podpisov a vyše 1000 dobrovoľníkov bolo pre nás povzbudením a začali sme rozmýšľať, čo ďalej. Našťastie boli pred nami parlamentné voľby a my sme si povedali, že ich môžeme využiť.
Na to, aby sme v deň volieb dokázali vyzbierať chýbajúci počet podpisov, sme potrebovali obsadiť všetkých 118 miest, na ktorých sa konali v Bratislave voľby. A to sa nám aj podarilo. Dobrovoľníci pokryli 98 miest, od skorého rána až do neskorého večera oslovovali ľudí a zbierali podpisy. Po desiatej hodine večer, keď sa už zavreli volebné miesta, sa vedúci jednotlivých miest aj s dobrovoľníkmi zišli pri teplej večeri. Narýchlo sme spočítali počet podpisov. Výsledné číslo nás všetkých zaskočilo.

Za jediný deň sme s pomocou viac ako
800 dobrovoľníkov vyzbierali vyše 90 000 podpisov,
a tým prekonali potrebnú 30% hranicu. 

Práca na petícií však neskončila, chceli sme ešte dozbierať potrebnú rezervu. Stanovili sme si cieľ – vyzbierať celkovo viac podpisov než bola účasť v komunálnych voľbách 2014. A aj to sa nám podarilo. Účasť v komunálnych voľbách sme prekonali o 1049 podpisov. Následne bolo potrebné skontrolovať všetky hárky a všetky podpisy. Na to sa podujala ďalšia skupina dobrovoľníkov, ktorí vo svojom voľnom čase v podvečerných hodinách každý deň od volieb až doteraz kontrolovali petičné hárky. Všetkým im za túto namáhavú prácu ďakujeme.
A prišiel čas na odovzdanie!
Chcel by som vás poprosiť – príďte na odovzdávanie hárkov cca o 14:00 hod na mestské zastupiteľstvo v Primaciálnom paláci v Bratislave. Odovzdajme spolu podpisy v čo najväčšom počte. Je veľmi potrebné, aby mestskí poslanci videli, že obyvateľom Bratislavy na zakázaní hazardu naozaj záleží, a že táto petícia má veľkú podporu Bratislavčanov!
S pozdravom Peter Beňa, Anton Chromík z iniciatívy Zastavme hazard.