Je vrátenie hracích automatov do našich obcí a miest v najlepšom záujme detí?


Takto vyzerá ochrana rodiny, toto je pomoc rodinám zo strany štátu? Z peňazí, ktoré najskôr rodinám zoberieme, im potom blahosklonne chceme pomáhať? Nečudujme sa potom, že rodina ako ju doteraz poznáme, zlyháva. Aj funkčné rodiny majú čo robiť, aby zvládli bremeno povinností. Rodinuničí nezamestnanosť, odchody za prácou, zlá bytová otázka, korupcia …a hazard, fajčenie a alkoholizmus ju úplne rozkladajú.