Ohrozená rodina / ohrozené deti


„Chudoba je smutnou realitou čoraz väčšieho počtu detí na Slovensku, pričom je hrozivé, že mnohé z nich iné ako chudobné detstvo nikdy nezažijú.Ekonomická chudoba negatívne vplýva na všetky ostatné oblasti života dieťaťa a výrazne znižuje šance na úspech v dospelom živote. … A zlepšenie sa nedostavuje. Ďalej sa prehlbuje bieda a riziko  dedenia chudoby v ďalších generáciách. Také sú a budú účinky opatrení, ktoré nekladú na prvé miesto záujem dieťaťa.“ (Zuzana Kusá, SAV/Slovenská sieť proti chudobe).