Malé obce sú vo výhode oproti veľkým mestám


„Ešte pred pár rokmi mohli herný priemysel regulovať miestni poslanci. …Dnes treba petíciu podpísanú tridsiatimi percentami obyvateľov len na to, aby zastupiteľstvá o zákaze herní mohli rokovať. O regulácii sa nedá hovoriť. Buď zakážu gambling na celom území mesta či obce, alebo vôbec. Poslanci NR SR navyše do zákona pridali absurdnú poznámku, že herne musia byť príčinou porušovania verejného poriadku. Hociktorý psychológ potvrdí, že štandardní hráči verejný poriadok porušujú zriedka. Skôr sa hodia pod vlak.“

Aj keď možnosti obcí zakázať na svojom území hazard sa zhoršili, predsa len má menšia obec akú-takú možnosť rozhodnúť sa hazard zakázať.  Hoci jednotlivé mestské časti Bratislavy v mnohých otázkach fungujú autonómne, v oblasti hazardu funguje celá Bratislava ako jedna obec.  To znamená, že jednotlivá mestská časť (ktoré má napr. 40 000 obyvateľov)nemôže zakázať hazard na svojom území, môže to urobiť len celé mesto Bratislava.  Navyše zákon je nastavený tak, že zákaz musí platiť na celom území obce – čiže nie je možné zakázať hazard napríklad na sídliskách a ponechať ho na okrajových častiach mesta.