Kto profituje z hazardu – štát alebo prevádzkovatelia?


Príjmy z prevádzkovania hazardných hier za obdobie rokov 2005 – 2011 (teda od účinnosti nového zákona o hazardných hrách) predstavovali pre štátny rozpočet 643 mil Eur. (Čarnogurský) Okrem toho príjem do rozpočtov obcí dosiahol za uvedené roky sumu cca 40 mil. Eur. Za rok 2014 išlo do štátneho rozpočtu 146 miliónov Eur, pričom výťažok pre prevádzkovateľov bol vyše 629 miliónov Eur.

Vklady za minulý rok predstavujú 2532miliónov Eur (2,5 miliardy EUR), čo vychádza 467 Eur na každého jedného obyvateľa Slovenska vrátane novorodencov.