Prečo chceme zakázať hazard, ale nezakážeme alkohol? Problémové pitie je rozšírenejšie ako problémové hranie, tvrdia predstavitelia hazardu.


Ukážte mi však alkoholika, ktorý prepil za noc celý svoj majetok, prípadne prepil svoju budúcnosť, alebo si alkoholom narobil dlhy na celý svoj budúci život v tak krátkom čase? Alkoholová závislosť je nebezpečná a treba proti nej bojovať, ale nemá taký rýchly nástup a obvykle trvá niekoľko rokov kým sa rozvinie do takých silných ekonomických dôsledkov pre rodinu ako problémové gamblerstvo.

„Jedným z hlavných zistení austrálskych štúdií (APC, 1999; APC, 2010) je vzťah medzi prevalenciou problémového hazardného hrania a dostupnosťou hazardného hrania, najmä výherných automatov. V štúdii z roku 1999 sa ukázalo, že 65-80  problémových hráčov, ktorí vyhľadali odborné poradenstvo, užívalo ako primárnu formu hrania na výherných automatoch. Podobne aj v Kanade štatistiky ukazujú, že až 25 % zo všetkých, ktorí hrajú na výherných automatoch spadajú do kategórie problémových a patologických hráčov. (Hayward et al., 2004. Kasína potom profitujú z problémových a patologických hráčov, ktorí v nich utratia v priemere 10-20 krát viac ako neproblémoví hráči.  V celkových číslach pramení až 41 % všetkých príjmov kasín zo stolových hier a až 75 % všetkých príjmov kasín z výherných zariadení od problémových a patologických hráčov (Hayward et al., 2004)“ /citácia  z Winkler2015, s. 14/